Автор: Чавдар Здравчев, директор на СУ “Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Първомай
Надежда Коцева

Моля, представете се!

Здравейте, казвам се Чавдар Здравчев и от пет години съм директор на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” в Първомай. Преди това съм работил като учител по английски език и като експерт по английски език в Инспектората по образованието в Пловдив и в Министерството на образованието и науката.

Към момента училището използва ли Google G suite за образованието и за какво?

Да, имаме профили както за учениците, така и за учителите. През септември 2019 г. броят на активните профили ще надхвърли 800. Прехвърлихме пощата на училището в G suite и направихме служебните профили задължителни за всички педагогически специалисти и служители. Ползваме групи за информиране на учителите и класните ръководители, както и много голяма част от Google suite приложенията в часовете по информационни технологии. Сред любимите ми инструменти са Google календарът, който с удоволствие ще използваме през новата учебна година за педагогическите съвети, и Classroom, която е ценно приложение и има място в учебните часове по всеки един учебен предмет.

Училището има ли голям проект, свързан с внедряването на Облак?

От новата учебна година въвеждаме обучение по информационни технологии от ново поколение – внедряваме Applied Digital Skills в трите осми класа. Програмата е разработена от Google и е подходяща както за профилираните ни паралелки, така и за професионалната. Идеята ни е още от сега да започнем да подготвяме учениците за професиите на бъдещето и да развиваме у тях както “твърди” умения, пряко свързани с конкретната специалност или профил, така и преносими умения като критическо и креативно мислене, работа в екип, ефективно общуване, вземане на решения, преговори, управление на времето, изграждане на доверие, разрешаване на конфликти, презентиране, управление на времето, лидерство, гъвкавост, инициативност, преговори. Предвиждаме е и международно Google сертифициране за учениците.
Програмата Applied Digital Skills (приложни дигитални умения) можете да намерите тук: https://applieddigitalskills.withgoogle.com

Какво Ви предизвика да се сертифицирате за Google Certified Educator?

Считам, че е нужно един директор вече да е бил там, където очаква да отидат останалите педагогически специалисти и учениците.
След работата ми с материалите в обучителния център на Google и преминаването през двата изпита обаче разбрах, че (за съжаление) в момента използваме една твърде малка част от възможности на Google G suite за образованието.

Какво мислите за материалите в обучителния център на Google?

При задълбочена и целенасочена подготовка (а на мен ми отне около 20 часа) предложените материали реално те подготвят за сертифицирането. Нещо повече – дават ни конкретни идеи как чрез инструментите на Google да достигаме по-бързо и по-лесно до екипа на училището, родителите и учениците, дори от смартфона си.

Как смятате, че сертифицирането ще подпомогне екипа на училището?

Сертифицирането ще даде възможност на всеки един учител да съобрази в максимална степен часовете си с промените в живота на учениците. В значителна степен ще се облекчи административната тежест и ще се оптимизират редица административни дейности. Ще се спести много ценно време както на учителите, така и на служителите.

Какво научихте по време на изпитите?

Те, заедно с материалите в обучителния център на Google, са страхотен източник на ценна информация относно голямото разнообразие от различни по форма и съдържание дейности, които могат да бъдат реализирани при обучението по всеки един учебен предмет, използвайки инструментите на Google G suite за образованието.

Каква е следващата Ви стъпка с Google G suite за образованието?

Ще се опитам да мотивирам колкото е възможно повече колеги да се запознаят с материалите в обучителния център на Google и след това да положат и двата изпита. Желанието ми е да имаме още по-голяма доза добавена стойност както за самия учебен процес, така и за административната ни работа.

Ако имате един ваучер за изпит, на кого ще го дадете?

Дайте ми един и ще разберете. 🙂

Какво ще кажете на другите директори?

Google G suite за образованието позволява училището ни да бъде с нас навсякъде и по всяко време.

Level 1 certified educatorLevel 2 certified educator

Г-н Чавдар Здравчев е първият директор на училище (за когото ние знаем), който се сертифициран по програмите Google Certified Educator Level 1 & Level 2.
Поиска един ваучер за изпит и ние му дадохме. Сега очакваме да разберем на кого го е дал!

LEAVE A REPLY