Добри се включи към екипа на Центъра от месец май 2022 г. Приветстваме богатия му опит, за да допринесе за максимално добро обслужване и координация в многобройните ни дейности. Нека чуем какво ни сподели той:

Представи се накратко.

Казвам се Доброслав Хаджиев и съм на 55 години. Завършил съм УНСС – София през 1993 г., специалност МИО, и през преобладаващата част от трудовата ми биография съм работил в сферата на международната търговия. През 2005 год. специализирах Международна спедиция и се насочих към областта на логистиката и обслужване на доставките.

Каква ще бъде твоята роля в Център за творческо обучение? 

Като „специалист логистика и обслужване на продажбите” ще отговарям за организирането и координирането на дейностите, свързани с доставката на продукти от фирменото портфолио към крайни клиенти на Центъра. Ще се постарая да дам своя принос за навременното и качествено обслужване на направените поръчки, което е неотменна част от фирмените цели.

Защо избра да станеш част от екипа на организацията? Кое е нещото, което те привлече най-много? 

В своята дейност „Център за творческо обучение” постига интегриране в учебния процес на технологични решения, които допринасят за по-задълбочено, по-разбираемо и по-интересно поднасяне на учебния материал. Онагледяването на взаимносвързани процеси в рамките на една дисциплина или между различни дисциплини, както това се наблюдава в реалния живот, спомага за усвояването на преподаваната материя. Като ученик, а след това и като родител, постоянно съм се сблъсквал с теми, развити като поредица от сухи факти. Затова идеята, че мога с нещо да подпомогна навлизането на нови и увлекателни форми на обучение, които да будят интереса и желанието на малките ученици, е мощен стимул за мен.

Как за теб изглежда училището на бъдещето?  

Преведено, името „педагогика” означава „детеръководство”, т.е. ръководство за развитие на детето. Това развитие обхваща обучението и възпитанието във всяка една възраст на ученика. Първото се съсредоточава върху усвояването на знания от естествените и хуманитарните дисциплини, а второто подготвя детето за пълноценното му участие в живота като разумна и отговорна личност. Обучението трябва да позволи на ученика да изяви своята индивидуалност и да съзида в него силна мотивация за развитие. Възпитанието, от своя страна, трябва да му преподаде умението да
различава добро и зло, да обича истината и свободно да изразява любовта си към другите. Тези основни добродетели заедно с придобитите научни знания оформят в детето мироглед, който го изгражда като образован млад човек, способен да бъде строител на своя живот и като полезен и съпричастен член на обществото. Училище, което има теоретичната основа и подготвени кадри за такова ръководство и е решено да върви по този път, може да се нарече училище на бъдещето.

Сподели ни свой любим вдъхновяващ цитат или мисъл.

„Ние не можем да построим нищо върху човешката доброта, но можем да строим само с нея.“
– Николас Гомес Давила

Запознайте се с останалите от екипа на Центъра на https://cct.bg/about-us-new/

 

LEAVE A REPLY