“Знаем, че съдържателните и смислени уроци не се случват просто ей така. Създават ги учителите и техния капацитет да фасилитират забавното, практическо обучение.” 

LEGO® Education

 

В тази статия ще разберете какво е LEGO® Education Professional Development, как работи и защо е важно за професионалното развитие на работещите с решенията на LEGO® Education.

КАКВО Е LEGO® EDUCATION PROFESSIONAL DEVELOPMENT?

LEGO® Education Professional Development е платформа с фокус върху професионалното развитие, която вдъхновява учителите да учат, практикуват и усвояват способности, които ще им бъдат от полза при воденето на практично и забавно STEAM/STEM обучение с учениците.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПЛАТФОРМАТА И КАК ДА Я ДОСТЪПИМ?

Платформата LEGO® Education Professional Development е предназначена за учители от всеки образователен етап, които имат за цел да развиват своите педагогически умения в STEAM/STEM обучението, за да предлагат динамични и ангажиращи уроци в класната стая.

След създаване на акаунт на сайта https://pd.legoeducation.com/

преминавате през фазата на запознаване (onboarding), където ще намерите полезна информация за това как се случва обучението в платформата, както и кои основни компетенции и техни подкатегории се засягат. След запознаването, преминавате в началната страница на платформата, където ще намерите обучения за различните продукти. Използвайте менюто и полето за търсене за по-лесно ориентиране из всички обучения.

/Начало на фаза “запознаване”/

КАК РАБОТИ ПЛАТФОРМАТА И КАКВО ПРЕДЛАГА?

Платформата е изградена върху компетентностна рамка, която дава възможност на учителите да се запознаят обстойно с четирите ключови направления на обученията: педагогика, принципи на STEAM/STEM, уменията на 21ви век и управление на класната стая. Тази рамка е основополагаща за воденето на успешно STEAM/STEM обучение. 

Например, ако искате да научите повече за работата със SPIKE™ Prime в класната стая – ще видите, че обученията за този продукт са разделени на същите четири направления. Вие можете да изберете точно кои умения искате да подобрите, като изберете едно от тях. 

Във всеки курс ще намерите учебен план, в който има няколко урока. Кратките уроци (Digital Learning Burst) са с продължителност 10-15 минути, а големите (Digital Learning Quest) – 30-40 мин., така че ученето да е удобно по всяко време, на всяко място, с което и да е устройство – докато пътувате за работа, в голямото междучасие или на обяд, без това да отнема голяма част от времето Ви. 

В менюто ще откриете класни стаи за отделните продукти (в момента за SPIKE™ Prime, BricQ Motion Essential & Prime). В тях се намират различни ресурси, които засягат всяко от четирите направления и свързаните с тях умения и компетенции. 

В стаята “LEGO® Education Learning Resource Room” ще намерите интересни уроци и насоки свързани с хибридна форма на обучение, учене чрез игра и подходът “5E” (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate – ангажиране, изучаване, обясняване, усложняване, оценяване) за провеждане на занятия с LEGO® Education решения.

/меню/

КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КУРСОВЕТЕ В ПЛАТФОРМАТА?

Платформата развива компетенциите и увереността на преподавателите, които са ключови за подходите “учене чрез игра” и “учене чрез правене” в STEAM/STEM образованието. 

Всеки, който иска да постави ученика в центъра на образователния процес и да предлага ангажиращи и забавни практически STEAM/STEM фокусирани уроци с LEGO® Education, ще намери изобилие от полезни ресурси в платформата https://pd.legoeducation.com/

Започнете сега!

LEAVE A REPLY