Образователните организации в България вече имат пряк път до STEAM решения и ресурси на световно ниво, защото от февруари тази година LEGO® Education е вече в България. Благодарение на Център за творческо обучение всяка детска градина, училище, школа, клуб или университет могат да се възползват от образователните комплекти и учебни материали на LEGO® Education, както и да получат цялостна подкрепа по внедряването на продукта и развитието на екипа директно от българския му партньор.

Вече 40 години комплектите и материалите LEGO® Education разпалват интереса на деца и младежи към наука (S), технология (T), инженерство (E), изкуства (A) и математика (M), абревиатурата STEAM. Те могат да се прилагат успешно в учебните занятия от предучилищно до висше образование и са базирани на LEGO® системата за учене чрез игра с подходящи за учебната програма материали и електронни ресурси.

През 2020 година предстоят ред събития на Център за творческо обучение, свързани с LEGO® Education:

  • Първи официални представяния на LEGO® Education в градовете София, Пловдив и Варна още през пролетта;
  • Пилотно обучение за обучители (на английски език) през април 2020 г., което ще се води от изявени експерти и учители с международен опит;
  • Първи обучения на български език от май 2020 г. в Пловдив, София и Разград;
  • Откриване на първите STEAM центрове, базирани на LEGO® Education решения в български училища и детски градини.

LEGO® Education предлага пълна гама образователни решения за учене чрез правене – от начален до гимназиален етап включително. 10 български детски градини вече се подготвят за провеждане на пилотни учебни занятия с комплектите LEGO® Education, свързани с ранното детско развитие, а за учениците са предвидени сглобяемите  програмируеми роботи LEGO® Education WeDo 2.0, LEGO® Education Spike™ Prime и LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Заниманията по роботика и програмиране не само развиват у учениците уменията на XXI век, но и отварят вратите за участие на български деца в международни състезания по роботика наравно със своите връстници от цял свят. 

За повече информация относно LEGO® Education в България или предстоящите обучения и събития – свържете се с Център за творческо обучение info@cct.bg и телефон 0882 506 425.

LEAVE A REPLY