Меморандум за съвместна работа по програма на Intel беше сключен между ПМГ “Емануил Иванов”, гр. Кюстендил, ОУ “Никола Обретенов”, гр. Русе, СУ “Иван Вазов”, гр. Вършец и Център за творческо обучение, който реализира проекта “Умения за иновации“ (Skills for Innovation)  в България.

Проектът включва иновативни STEM образователни материали, обучения за подготовка на екипите в училищата и достъп до най-съвременна технология от Intel. 

“Насърчаване на STEM образование и насърчаване на цифровата готовност и приобщаване на учащи в неравностойно положение чрез смислено използване на технологиите.“ е програмата, по която се реализира проектът.

Приоритетите, заложени в програмата са: 

  • приобщаващо (STEM) образование; 
  • насърчаване на цифровата готовност; 
  • минимизиране на цифровото разделение; 
  • положителна промяна в образованието, чрез използване на иновативни технологии.

В трите училища има висок процент ученици застрашени от отпадане от училище и от социално изключване. За предотвратяване на тези рискове и с цел превенция, педагогическите специалисти ще имат възможност да използват уроците, разработени по програмата “Умения за иновации“, които са оформени под формата на проблеми от реалния живот и трябва да се решат чрез използването на технологични инструменти.

Предизвикателствата пред образователните институции по отношение на работата с учениците в неравностойно положение не са никак малко. За равен достъп до качествено образование за всички ученици, влияние оказват различни фактори – социални, икономически, демографски и др. 

Технологичните решения все повече са във фокуса на образователния процес, а протичането на качествен обучителен процес, обезпечен и технологично, понякога може да бъде затруднен по една или друга причина.

В рамките на инициативата Intel предоставя финансиране за обучения и надеждни устройства за учители и ученици в училищата, както и готови уроци за STEM и проектно базирано обучение.

Предстои екипите на ПМГ “Емануил Иванов”, гр. Кюстендил, ОУ “Никола Обретенов”, гр. Русе и СУ “Иван Вазов”, гр. Вършец да се подготвят за внедряване на програмата “Умения за иновации”, те ще трябва осигурят подходяща образователна среда за проектно базирано обучение в STEM и да създадат добри практики за включване на ученици в неравностойно положение във висококачествени образователни дейности в направление STEM.

„Умения за иновации” (Skills for Innovation) е технологична програма на Intel® и включва готови урочни планове, разработени от международен екип от педагози, визионери и технологични експерти, за да подготви учениците за професиите на бъдещето. Те са STEM насочени, интердисциплинарни и специално създадени да развиват не просто дигитални и технологични умения, а и социално-емоционални умения и екипна работа.
Повече за програмата „Умения за иновации“ и готовите учебни ресурси прочетете тук.

 

LEAVE A REPLY