Добре дошли в свят на повишена продуктивност и безпроблемно сътрудничество с най-новите актуализации на Google Workspace за декември! Пригответе се за пътуване през осем забележителни подобрения, предназначени да направят дигиталното ви преживяване по-гладко, по-интерактивно и съобразено с вашите нужди.

Smart Compose за математически уравнения

Кажете сбогом на ръчните изчисления! Сега решавайте без усилие математически уравнения в рамките на Google Docs, Slides, Sheets и Drawings с функцията Smart Compose. Увеличете производителността и точността, като направите математиката лесна за преподавателите в ежедневните им задачи. Когато въведете математическо уравнение, завършващо на “=”, във вашия документ, презентация, коментар към електронни таблици или чертеж, решенията ще се появят като сиви текстови предложения.

Пример: Учителите по математика могат да ускорят планирането на уроците, като безпроблемно решават уравнения в рамките на Google Slides. Докато те въвеждат математически задачи, Smart Compose предоставя незабавни решения, като спестява време и гарантира точно предаване на съдържанието.

Усъвършенствани резултати от търсенето в Google Chat

Намирането на правилното съобщение, файл или място в Google Chat току-що стана по-лесно! Насладете се на обновена страница с резултати от търсенето с подчертани ключови думи, които предлагат по-ясно разграничение между резултатите. Открийте силата на рационализираната комуникация за преподавателите в движение. Сега Chat ще подчертава съвпадащите ключови думи в резултатите от търсенето и ще показва ясно разграничение между резултатите за по-лесно сърфиране. Подчертаните ключови думи могат да бъдат точни съвпадения на заявката ви за търсене или термини, които са свързани със заявката ви за търсене.

Пример: Преподавателите по езици вече могат бързо да намират важни съобщения, файлове или споделени пространства в Google Chat. Подобрените резултати от търсенето с подчертани ключови думи улесняват намирането на конкретна информация, като спомагат за ефективната комуникация.

Управление на разговорите с изключване/отмяна на звука в Google Chat

Преминавайте безпроблемно през натоварения си ден, като заглушавате известията в Google Chat. Определяйте приоритетите и управлявайте съобщенията с новата опция за изключване на звука, която осигурява на преподавателите необходимия фокус, за да се справят с най-важните неща в разговорите си. Заглушените разговори няма да изпращат известия, няма да се показват на началната страница, а също така ще бъдат визуално деприоритизирани, като се преместват в долната част на всеки раздел на чата. Значките за известия все още ще се прилагат към заглушените разговори, когато има нови @ споменавания за вас или за всички в разговора.

Пример: По време на целенасочени сесии за оценяване преподавателите могат да заглушат по-малко спешните разговори, като елиминират разсейването. Тази функция позволява на учителите да се концентрират върху оценяването на задачите без прекъсвания, като осигуряват качествена обратна връзка и оценка.

Електронен подпис за потребителите на Google Workspace

Възползвайте се от възможностите на електронния подпис, който вече е достъпен за всички потребители на Google Workspace! Безпроблемно изисквайте, наблюдавайте и контролирайте договори директно в рамките на Google Docs и Drive. Запознайте се с допълнителни функционалности, като одитни пътеки и множество подписи, които променят начина, по който преподавателите се справят с управлението на договори. С eSignature можете:

  • Да заявявате подписи, да проверявате статуса на чакащите подписи и да откривате подписани договори;
  • Да подписвате официални договори директно в Google Drive, като премахвате необходимостта да превключвате между приложения или раздели;
  • Да генерирате дубликат на договор, който да служи като шаблон за иницииране на множество искания за електронни подписи.

Практически пример: Училищните администратори могат да улеснят още повече управлението на договорите, като използват електронния подпис в Google Docs. Те могат лесно да изискват подписи за споразумения като договори с доставчици или одобрения от заинтересовани страни, всичко това в познатата среда на Google Workspace.

Допълнителна информация: https://support.google.com/docs/answer/12315692

Интелигентни чипове в Google Документи

Подобрете работата в екип в рамките на Google Docs с помощта на чипове! Опростете процесите, като добавите отделящи се чипове за лица, дати, файлове, събития и местоположения. Сътрудниците могат ефективно да попълват тези чипове, като превръщат създаването на документи в безпроблемно групово усилие за преподавателите. При генериране на съдържание в Docs участниците могат лесно да вмъкват и бързо да попълват подвижни чипове за хора, дати, файлове, събития и места. Щракването или задържането върху чип ще разкрие меню за търсене с резултати, специално филтрирани по типа на чипа.

Пример: Сътрудничеството по плановете на уроците става безпроблемно, когато учителите поставят в Google Docs чипове за събития, дати или съответни файлове. Тази функция подобрява комуникацията, като улеснява съвместната работа на преподавателите по споделени документи.

Споделяйте как се произнася името ви в Google Workspace

Свържете се по-автентично с колегите си, като споделите произношението на името си! Запазете и възпроизвеждайте правилното произношение на името си в различни инструменти на Google Workspace в интернет или на мобилни устройства. Този личен подход прави запознанствата по-плавни, а връзките – по-здрави.

Пример: Педагозите могат да използват тази функция, за да гарантират правилното произнасяне на имената си по време на виртуални срещи или презентации. Това лично отношение засилва чувството за връзка и уважение сред колегите и учениците.

Извинение от заданията в Google Classroom

Предоставяйки на учителите повече гъвкавост, Google Classroom вече позволява отбелязване на задачите като “извинени”. Приспособете оценките към конкретни сценарии – от отмяна на най-ниската задача на ученик до извиняване на работа поради отсъствие, като осигурите справедливо оценяване за преподавателите.

Пример: Учителите могат да използват опцията “Извинен”, за да се съобразят с уникалните обстоятелства на учениците. Например, ако ученик пропусне задание поради извънкласно събитие, преподавателите могат да го отбележат като “Извинено”, без това да се отрази на общата оценка на ученика.

Интерактивни въпроси от YouTube в Google Classroom

Превърнете видеоклиповете от YouTube в интерактивни уроци! Преподавателите вече могат да добавят въпроси за учениците, които насърчават ангажираността и разбирането. Получете ценна информация за резултатите на учениците и съответно адаптирайте бъдещите си планове за уроци. Функцията за интерактивни въпроси превръща пасивното гледане в ангажиращо преживяване и подобрява разбирането на предмета от страна на учениците, като им дава възможност да правят грешки, да преглеждат неправилните отговори и да оценяват верните отговори със собствено темпо.

За администратори: За да работи правилно тази нова функция на YouTube, тя трябва да бъде активирана в Конзолата за администратори > Приложения > Допълнителни услуги на Google > YouTube.

Пример: Учителите по природни науки могат да превърнат видеоклиповете от YouTube в интерактивни уроци, като добавят въпроси, които оценяват разбирането на учениците. Тази функция позволява на преподавателите да оценяват разбирането на учениците, да определят областите, които се нуждаят от затвърждаване, и да адаптират бъдещите уроци по подходящ начин. Функцията е подходяща и за използване при метода “обърната класна стая”. 

След като се сбогувахме с поредната година на нови функционалности и подобрения, се подгответе за още по-вълнуваща 2024 с по-лек, ефективен и иноватиен Google Workspace! 

Новостите за месец ноември прочетете тук.
Следете новостите за Google Workspace всеки месец тук и на Фейсбук страницата ни.

 

LEAVE A REPLY