Статутът Google референтно училище се дава на организации, които доказано подобряват образователния процес чрез пълноценно използване на дигитални технологии.

„Референтно училище” е една от най-престижните световни програми на Google. ОУ „Яне Сандански” в гр. Пловдив получи това призвание в края на ноември 2021 г. след дълга подготовка по покриване на изискванията на програмата. 

Как направиха това възможно?

Чрез въвеждане на последователни учебни практики и възможност за  преподаване от всяка точка, те утвърждават среда на активно преподаване и учене и постигат значим напредък, който показва, че учениците работят успешно с новите технологии и демонстрират подобрени комуникационни умения при работа в облака. Те внедряват облачната платформа Google Workspace for Education и издигат сътрудничеството и формирането на умения на XXI век като свой основен приоритет.

ОУ „Яне Сандански” работи по модела 1:1 (устройство за всеки ученик) от 3 години, като училището има редица изпълнени проекти, целящи смислено внедряване на технологиите. Инструментите на Google Workspace се използват успешно от всички ученици и учители във всички класове. А в условията на пандемия учениците и учителите развиват в още по-висока степен дигиталните си компетентности. Благодарение на облачната платформа се реализира не само успешен, но и ефективен учебен процес.

От екипа на училището споделиха кои са трите им най-големи постижения с облачната платформа Google Workspace:

  • Реализиране на съвременен учебен процес, съобразен с интересите, потребностите и очакванията на учениците, учене в безопасна онлайн среда по всяко време и от всяко място, и постигане на по-високи резултати. 
  • Професионално развитие и усъвършенстване на педагогическите специалисти чрез разработване на добри практики и споделянето им в общността, както и чрез професионални отличия и награди, които стимулират и мотивират поемането на нови кариерни предизвикателства.
  • Формиране на нов тип училищна култура, основаваща се на уважение, сътрудничество и доверие, която повиши авторитетът на училището в образователната общност.

Присъединяването ни към общността на Google референтните училища приемаме като предизвикателство и отговорност. Вярваме, че като част от тази общност, ще имаме възможността да споделяме и да се учим от най-вдъхновяващите колеги, ангажирани с обучение и учене в дигитална среда чрез Google Workspace for Education. д-р Маргарита Бозова – директор на училището

Повече за Ggoogle Workspace и програмата за професионално развитие Google Certified Educator и Trainer: www.cct.bg

 

LEAVE A REPLY