Още две училища в страната се включиха към списъка на Google референтните училища. Това са ОУ „Екзарх Антим I”, гр. Пловдив и Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи, гр. Варна.

Google референтно училище е сред най-престижните програми на Google. Тя обозначава училищата, признати за приноса си към подобряването на учебния процес чрез качествено внедряване на дигитални технологии в образованието. Те прилагат инструментите на Google с творчески цели и развиват уменията на учениците в класната стая и извън нея.

Двете училища подготвят кандидатурите си от миналата есен насам. С тях референтните училища в България вече са 12, а до края на годината се очаква броят им да се удвои.

В процеса на дигитален скок в образованието Център за творческо обучение допринася като единствен партньор на Google Cloud със специализация „образование“ в България. Центърът подкрепя училищата в целия процес на  дигитализация, покриване на изискванията за програмата и подготовка при кандидатстването.

Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи (ПГКМКС) е най-новото училище във Варна. Училището използва Google Workspace от 2019 г. и държи стандарт за обучение на всичките си учители. В него се обучават и няколко паралелки по модел 1:1 (устройство за всеки ученик) с осигурени Chromebook устройства. 

ОУ „Екзарх Антим I” в гр. Пловдив предоставя среда за усвояване на знания и умения чрез Google облака и редица технологии във физическа среда – Chromebook устройства, виртуална и добавена реалност, ЗарядBox и други. Училището е домакин и на редица събития, на които споделя опит за модела 1:1 и дигитализацията. 

С тези успехи поставяме България на световната карта на иновациите при използване на дигитални технологии в образованието.”, казва д-р Александър Ангелов, управител на организацията.

Всички директори, учители и родители са добре дошли да разберат повече за дигиталната трансформация, програмата и модела 1:1 (устройство за всеки ученик) като се свържат с Център за творческо обучение.  


LEAVE A REPLY