Интериорът на училище СУ “Христо Ботев”, гр. Карнобат

Училище „Христо Ботев“, град Карнобат неведнъж се изговаря като синоним на промяна в българското образование. И не е просто институция, след раздялата с която учениците тепърва се запознават с реалния живот. Да бъдеш подготвен и за непредвидими ситуации определено е доказателство, че човек умее да си служи с наученото. Придобиването на знания чрез опит и чрез преживяване е ценено навсякъде във водещите образователни системи по цял свят.

В космическия лагер всяка година участват най-талантливите деца от България, подбрани след специални конкурси провеждани от Център за творческо обучение. През 2016 г. с цел към програмата да имат достъп повече деца стартира програмата “Бъдещи изследователи”, където чрез видеоконференции деца по света разбират и творят решения за най-различни космически казуси. Снимка: Space Camp Turkey

Именно на това се основава партньорството през учебната 2018/19 година на училището и Space Camp Turkey – космически център  с функциониращ учебно-тренировъчен лагер, създаден по модел на NASA в гр. Измир.

Екипът на организацията Global Friendship Through Space Education (Глобално Приятелство Чрез Образование за Космоса). В програмата на Space Camp Turkey Future Explorers (Бъдещи изследователи), видеоконференциите с децата води Фатих (дясно), експерт по дистанционно обучение. Източник: http://www.gftse.org/page/staff/

Екипи от общо 17 ученици се впускат в приключението „Space Camp“ и програмата „Бъдещи изследователи“ с помощта на своите преподаватели и на водещия  видеоконференциите експерт Фатих Джан Фарал.

Чрез обучение, основано на прилагането методите на науката, технологиите, инженерството, изкуството и на математиката (STEAM) на учениците се предлага един нов и интересен начин за изучаване на света и по-точно на Космоса. Комбинирането на различни методи за разглеждане и проучване на актуални проблеми, свързани с живота в Космоса, са предизвикателство за събуждане на техния интерес към знания от различни области. Те имат свободата да извървят собствения си път в ролята си на изследователи, дизайнери, презентатори до решението на поставените задачи и да изпитат удовлетворение от индивидуалния си и уникален принос за създаване на краен продукт. Акцентът е поставен не толкова върху крайния резултат, колкото върху процесите на изследване, на вземане на решения, търсене на доказателства, защита на гледните точки.

От момента на първата видеовръзка досега са развити четири мисии: „Емблема на мисията“, „ Играчки в Космоса“, „Живот и работа в Космоса“ и „Ваканция в Слънчевата система“. Всяка тема от проектно-базираното обучение минава чрез видеоконферентна връзка през четири екипни срещи. Началната поставя идеята,  следващите две я развиват и във финалната фаза екипите презентират крайния продукт пред експерта посредством видеовръзка. Целта е да се изследва и проектира съдбата в Космоса. Следването й е преплетено с множество звездни загадки. Смелостта и свободата на децата да гледат към необятното и да се придвижват свободно в пространството и във времето идва с разбирането, че идеята за усилването на живота е водеща при усвояване на знания.

Независимо дали се намираме на нашата или на друга планета. Затова и да си добронамерен е нормална реакция на тийнейджърите в проекта, общуващи  на един глобален метаезик. Всеки един от тях заема място в отбора, като залага на силните си страни. И мисли на честота, където за секунди безтегловността сменя гледната си точка в зависимост от средата. А домашната им работа  е  едновременно  забавна и отговорна.

Всичките  възложени  мисии имат изследователски код: бъдеще в Космоса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Често пъти от интензивните решения зависи преодоляването на жизненоважна бариера. Понякога те избират стратегия, която ги води със стъпка назад, за да предпазят живота на останалите. Те дълбоко в себе си преживяват ония моменти, в които личната им фантазия докосва материята. А  споделянето на опита и на преживяваванията е най-здравата основа, чрез която се свързват в екип. Не можем да кажем  дали хората сме неделими повече със Земята или с Космоса, но знаем, че изпитваме силната връзка между тях.  И докато търсим начини как да живеем отвъд, може би ще получим отговор дали не идваме точно оттам и търсим път да се завърнем от някогашното си пътуване до Земята. Кой знае?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А дотогава капитаните ще сглобяват ракети, с които ще изследват луните на Сатурн. Ще търсят отговори и на въпроса коя е  планетата без студена атмосфера, за да намерят удобно място за  мечтаната оранжерия и  детска градина. Какво и как човек може да реализира в Космоса откриваме в презентациите, където търсачите на нови орбити се подготвят за живота  извън познатите училищни стени.

Приемайки предизвикателството „Космос“, учители и ученици интегрират различни учебни дисциплини в една практика. Избягвайки стереотипите и напрежението, съставящи обичайното предметно преподаване, на практика използват набиращите все по-голяма скорост на популяризиране у нас STEАM методи на обучение.

Математика, природни науки, технологии и изкуства намират пресечна точка, внасяйки ново усещане за интерес към знанието. От гледна точка на необходимостта от промяна на традиционните модели на учене и преподаване на знания партньорството с космически център  „Space Camp Turkey“ е възможност за набиране на ценен опит от страна на учителите за мотивиране и за поставяне в активна позиция ученика, за учене чрез практическо приложение и преживяване на наученото.

Автор: СУ “Христо Ботев”, гр. Карнобат.

 

*Център за творческо обучение желае да разшири мрежата си от партньорски училища, които работят по програмата “Бъдещи изследователи”. Ако имате интерес, моля, свържете се с нас на spacecamp@cct.bg.

LEAVE A REPLY