Образователният проект на Община Пловдив за внедряване на облачни платформи в училища и детски градини, който в момента включва 52 учебни заведения, вече има свой уебсайт на български език – cloud.plovdiv.bg.

Сайтът съдържа информация за практическите стъпки, които предприема едно училище, за да започне процеса по внедряване на облачна платформа. Изработен е пакет от полезни насоки за процеса на въвеждане на административния и учителски състав в работата с “облака”, както и за някои инструменти от класната стая на “облачния” учител. Това включва и професионалната социална мрежа – Google Educators Group (GEG) Пловдив – една от първите в България общности за технологична взаимопомощ на учители.

Пловдивски училища вече експериментират с виртуална и добавена реалност, персонални устройства за учениците и нови модели на организация на класната стая. Пловдив е първата община в България, в която работят 10 учители, сертифицирани от Google, и още 25 в процес на подготовка.

Приложена е карта на училищата в Пловдив, които внедряват облачни платформи, както и кое учебно заведение на какъв етап от процеса се намира. Една от първите ползи за училищата е, че комуникацията с отдел „Образование“ на Община Пловдив е в процес на пълно дигитализиране.

Крайната цел на проекта е времето, прекарано в училище, да стане по-приятно, практично и полезно, както за учениците, така и за техните учители.

Община Пловдив предоставя опита си в полза на други администрации и учебни заведения, които биха искали да предприемат подобна инициатива за подобряване на образователната среда в България.

Проектът се осъществява в партньорство с Център за творческо обучение.

LEAVE A REPLY