От октомври 2020 г. Община Хасково работи по проект „Аз и ти заедно”, финансиран от Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Целта на проекта е изграждане на капацитет за създаване на позитивна среда в ранното детско образование, при съхранение на културната идентичност на етническите малцинства и утвърждаване на културното многообразие. Целевите групи на проекта са учители от детски градини в община Хасково и децата, с които те работят.

Наред с надграждащата квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, проектът предвижда атрактивни и стимулиращи дейности за децата, развиващи техните социални, емоционални и езикови компетентности. За реализацията на тези дейности са закупени образователни Монтесори материали и комплекти LEGO® Education My XL World, LEGO® Education Tech Machines и LEGO® Education People.

Снимка: ДГ Вихрогонче, Хасково
Снимка: ДГ Елхица, Хасково

В рамките на проекта, през м. януари 2021 г. беше проведено обучение „Здравейте, Лего и Монтесори!“. Програмата беше разработена от специалисти на Център за творческо обучение, след проучване на нуждите на целевите групи, а обучението беше проведено в електронна среда от Рени Димова и Весела Русева.

Обучението в електронна среда постави на изпитание уменията както на обучителите, така и на участниците в него. Януарските снеговалежи, които причиниха затруднения в електроснабдяването и връзката с интернет също добавиха предизвикателства.

Независимо от трудностите, в края на обучението всички бяха доволни. Учителите демонстрираха вдъхновяващи учебни ситуации, в които наученото по време на обучението беше творчески съчетано с държавните образователни изисквания. Споделения между колегите опит и идеи за учебни ситуации бяха посочени като любими моменти от обучението.

„Преодолях страха си да правя презентации“ – споделя като ценен опит една от участничките в обучението.

Център за творческо обучение предлага програми с квалификационни кредити за „Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education“, „Инструменти за привлекателно образование“ и по други теми надграждащи уменията на педагогическите специалисти да развиват компетентностите на децата и учениците в тон с предизвикателствата на 21 век. Повече информация ще намерите на https://cct.bg/trainings/.

 

LEAVE A REPLY