На 15 септември всички учители ще стартират учебната година с училищни Google профили, един цял клас ще работи експериментално с лични Chromebook устройства.

Лятната ваканция се превърна във време за технологична трансформация в елитната столична гимназия. Целта на внедряването на облачна платформа в гимназията е трансформацията на всички училищни процеси и поставя специален фокус върху училищен живот, в който сътрудничеството, технологиите, свободното общуване и индивидуалността са стандарт, а не събитие. 

За учителите – сертифициране по международна технологична програма:

Обученията на водещата група педагози стартира на 30 юли. Интензивно ще се подготвят 8 учители, които до началото на септември ще са сертифицирани по международна програма за смислено внедряване на технологии Google Certified Educator L1&2. Учителите ще разполагат и с персонални устройства Chromebook с възможности за безжична връзка към екрани и проектори и буквално безкраен набор образователни ресурси. В края на обучението си учителите ще са покрили сертифицирание Google Certified Educator ниво 2. Докато подготвяхме статията, първият учител от гимназията вече се сертифицира за ниво 1.

За учениците:

Промяната за един осми клас започва с биенето на първия звънец на 15 септември – учениците ще достигат до учебните ресурси чрез Google класна стая и свой персонален Chromebook. Батерията издържа цял учебен ден, а устройствата ще се носят и вкъщи. При успех на проекта 1:1 (едно към едно) с пилотния клас ще се търсят начини за споделяне на резултати с други училища в страната и увеличаване на броя на паралелките, които използват Chromebook, като основно устройство за учене. За достъп до устройството и всички ресурси учениците използват индивидуален Google профил от вида student@2els.com  

Това е и първият проект 1:1 (устройство за всеки ученик) с Chromebook в общинско училище в София.  

За гимназията:

Гимназията внедри облачна платформа Google G suite за образованието, в която всеки ученик и учител разполага с електронен профил в домейна на организацията. Какво означава това можете да разберете от http://bit.ly/gsuiteplovdiv 

Проектът в 2 АЕГ “Томас Джеферсън” се изпълнява в партньорство с Център за творческо обучение. Центърът е единствен партньор на Google за образованието в България и сътрудничи с над 200 училища за внедряването на облачни платформи и технологични иновации. При успешното реализиране на проекта този модел на работа ще се превърне в еталон за други български училища. 

Въпроси към г-жа Емилия Лазарова, директор на 2 АЕГ “Томас Джеферсън” 

1. Г-жо Лазарова, как разбрахте, че е настъпил верния момент за технологична трансформация в гимназията?

Училищните политики на II АЕГ винаги са били свързани с реализиране на интересни педагогически идеи, иновативни методики на преподаване, споделяне и извеждане на добър опит, използване на технологиите в учебния процес. Ние вече имаме модерен STEM център с виртуални лаборатории, в които активно работят ученици и учители по природни науки, математика и информационни технологии. От тази учебна година ще използваме само електронен дневник и ще въведем електронни лични картони за випуск 2019 год. Мотивацията на ученици и учители за по-голяма активност в учебния час, за интерес и учене чрез дейност, както и усилията на административното ръководство за намаляване на административната тежест, както и тежестта на раниците, е може би най-важното условие за още по-голяма технологична трансформация в нашата гимназия. Тя засяга не само процеса на обучение, но и процеса на управление и администриране на училищната дейност. В трансформацията ще се включат всички ученици, учители, педагогически специалисти, администрация на всички нива и родители. 

2. Освен директор на реномирано училище Вие имате и специална роля – съветник на Министъра на образованието. Как дефинирате успех на този проект и как би могъл опитът на 2 АЕГ да достигне до други училища в страната?

Българският учител е отговорен и ангажиран към обучението на своите ученици. Учителите са тези, от които се очаква да променят образованието и да направят обучението компетентностно ориентирано, с интересни методи, с различно организирана учебна среда, с учене чрез дейности и активно използване на технологии и ресурси. 

Чрез проекта „Училище в облака“  учителите на II АЕГ ще имат възможност да променят себе си, обучението на своите ученици и да направят часовете си интересни и полезни. Идеите на проекта стимулират екипността, дават шанс на различността в обучението, подкрепят иновативността.  „Училище в облака“ обединява учители по всички учебни предмети. Те имат възможност да направят уроците си разбираеми и мотивиращи учениците и да развият уменията на 21. век. 

Иновативните педагогически идеи и споделеният опит чрез вътрешноинституционална квалификация и междуучилищен обмен са насока и ориентир за промяна.  Добрият учител понякога има необходимост от това. Те му дават възможност за различен поглед и нови идеи за работа в учебния час. Възможност за споделяне, която предостави от тази година МОН,  е НП „Иновации в действие“.

Технологии в гимназията

Какво е Google G suite

Google G suite за образованието е специална версия на популярния пакет приложения за продуктивност G suite на Google. G suite за образованието е напълно безплатна за училища и предлага “бизнес” варианти на Google диск, формуляри, календар, сайтове и Gmail. Над 130 училища в България използват G suite за образованието безплатно. Към датата на прессъобщението активните потребителски профили за учители и ученици са над 25 000. 

Сертифициране на учители по програмите Google Certified Educator: https://cloud.cct.bg 

Какво е Google класна стая?

Приложението Google класна стая е безплатно за училищата, работи на всички операционни системи и мобилни устройства и позволява на учители и ученици да обменят съдържание, оценки, тестове и коментари. Google класната стая се използва от хиляди ученици и учители в България и над 40 милиона по света.

Видео: http://bit.ly/12googleclassroom 

Какво е Chromebook (Хромбук)?

Chromebook са преносими компютри, които стартират операционната система за под 8 секунди, всички обновления на софтуера се правят автоматично и позволява на различни потребители да използват едно и също устройство. 

Някои устройства Chromebook са проектирани специално за учебна среда, където корпусът, екранът, клавиатурата и цената на устройството са съобразени със специфичните нужни на училището. 

Chromebook е №1 по брой продажби в сектор образование в САЩ, Канада, Швеция и Нова Зеландия. Chromebook могат да имат до 61% по-ниски разходи за закупуване и поддръжка в сравнение с други компютри. 

Видео: http://bit.ly/chromebookpd2019You paint. You program. You Chromebook.

LEAVE A REPLY