„Референтно училище” е една от най-престижните световни програми на Google. Статутът се дава на организации, доказали приноса си към дигиталната трансформация чрез активно и смислено внедряване на технологии.

СУ „Васил Левски” в гр. Ардино е едно от училищата в страната, отдало се на дигиталната трансформация още преди ерата на дистанционното обучение. През последните 5 години училището имплементира различни решения за оптимизиране както на административните си процеси, така и на учебните часове. Със своите 444 ученици и 44 педагози СУ „Васил Левски” е едно училище, представящо иноваторство и дигитална трансформация. 

Нека разгледаме как стигнаха до тук. 

През 2015 г. СУ „Васил Левски” още не беше училище в облака. Сблъсквайки се с типичните проблеми на българската образователна система, директорът Аника Петрова взе нещата в свои ръце. Често възникващи проблеми като тромави административни процеси, трудно задържане на вниманието на учениците, бавна комуникация, тежки раници, сложен достъп до ресурси, бе време да достигнат своя край. 

Търсейки решения, директорът се срещна с Център за творческо обучение. Чрез партньорството си с Google, Центърът предостави възможност на училището да внедри десетки различни инструменти, използвани по цял свят, за да оптимизира обучението си.

А по-точно:

  • Административните процеси се качиха в облака, за да има по-лесен достъп до ресурси и по-бърза комуникация. Училището използва плана Google Workspace за образованието Plus, който предоставя и допълнителни възможности като запис на срещи, проверки за автентичност на текстове, анализ на данни и други.
  • Учениците получиха възможност да работят групово и да създават собствени проекти, а цялостната комуникация се ускори в пъти чрез Google инструментите.
  • Тежките раници олекнаха значително чрез постоянен достъп до онлайн ресурси, спестяване на хартия от тестове, документи и използване на 124 Acer Chromebook устройства. 
  • Невъзможността за реакция в извънредни ситуации се замести с постоянната възможност и способност за работа в електронна среда и от разстояние.
  • Качественото внедряване на процесите се подсигури чрез обучение и сертификации на учителите

От началото на учебната 2021/2022 година в училището има и една паралелка, обучаваща се по модела 1:1 (устройство за всеки ученик). 

Как разбираме, че внедряването на технологии е смислено?

Като се вгледаме в учениците. Екипът на училището сам сподели:

В резултат на обучението по модела 1:1 учениците придобиват все повече умения и увереност сами да създават образователно съдържание, също така развиват и своите приложни дигитални умения –  за организиране на виртуалния си диск, за работа в екип, търсене на достоверна информация в интернет, онлайн безопасност, презентационни умения и прочие.

Резултатите от успешните си образователни модели училището представи подробно и в уебинар, който може да гледате тук.

Училището продължава своята трансформация, гледайки напред. Екипът планира да използва облака във все повече процеси и да включва все повече проектно базирано обучение в учебните си часове. Сред приоритетите са и обучението на всички учители и обмяната на опит с други училища. 

Чрез големия си принос СУ „Васил Левски” в Ардино става част от семейството на световно признатите Google референтни училища – 12 в България към февруари 2022

Повече за Google Workspace и програмите за професионално развитие Google Certified Educator и Trainer: www.cct.bg

 

LEAVE A REPLY