Основните предизвикателства пред образованието са пораждането на интерес към учебното съдържание и предоставяне на възможности за развитие на творчески подход при решаване на житейска или научна задача. Това важи най-вече за хуманитарните науки и езици, където съдържанието е често скучно и сложно за учениците, тъй като е предимно теоретично.

Часовете по история, литература, философия, география, биология и дори математика могат да се превърнат във вдъхновяващ изследователски процес, ако преподаването излезе от учебниците и предостави на учениците възможността за интерактивност с материала, например чрез създаване на артефакти. 

Насърчаването на иновативно мислене у учениците е важно и заради професиите на бъдещето. Ето защо училищата проявяват все по-голям интерес към технологии като 3D принтери, роботи, конструктори, и машини за лазерно рязане, както и към създаването на творчески центрове (makerspaces). Въпреки че тези лъскави нови инструменти обикновено са запазени за областта на STEM, учителите по езици и хуманитарни науки могат да използват училищния творчески център – работилница, за да надграждат учебното съдържание. Ето някои примери как:

  • Принтиране на символи: Преподаването на символика може да бъде трудно. Но учениците могат да отпечатат символ от книга с помощта на 3D принтер и след това да обяснят символиката зад елемента, използвайки контекста на книгата. Дори и без 3D принтер, учениците могат да създават символи от други материали, които се отнасят до конкретни текстове в клас. Поддържането на символите в класната стая през цялата година – за да се напомня на учениците за общи архетипи – е начин да се свърже работата в творческия център с по-големи идеи в класната стая по литература и езици.
  • Създаване на макет: След като учениците са прочели различна информация за определена историческа епоха, могат да изберат човек или група от хора, които са ги впечатлили най-много. След това предстои да създадат „архитектурен макет“ на паметник или мемориал на лицето или групата в по-малък, съобразен с мащаба размер. В някои случаи учениците трябва да направят допълнителни проучвания, за да може паметникът да бъде завършен с предложено място, фон и личен разказ, прикрепен към него.

Творческите центрове са чудесно място за интердисциплинарно обучение, генериране и реализиране на идеи. В този електронен наръчник може да разгледате още проекти, които ще ви помогнат да ангажирате практически учениците и да им предоставите възможност за творческа изява. 

Този наръчник е разработен от експерти и учители от пет европейски държави, участвали в международни обучения по проект “MakIN TEACH – MAKerspaces for INnovation in TEACHing practices”– Творчески центрове за иновации в преподавателските практики, по програма Еразъм+. Сдружение “Център за творческо обучение”, като един от партньорите по проекта, предостави възможност на 10 български учители и ученици да се включат в международен обмен и заедно с чуждестранните партньори да създадат иновативни проекти за практическо образование чрез използване на технологии за прототипиране. 

Домакин на две от обученията беше творческия център FabLab в Бергамо, Италия, където участниците се запознаха с идеята зад този тип места и проектираха заедно артефакти с помощта на 3D принтери и CNC машини, които да се използват в часовете както по точни, така и по хуманитарни науки. Третото обучение беше в MakerConvent в Барселона, Испания, където участниците научиха за видовете програмируеми платки (Arduino, Micro:Bit, Makey Makey) и как да ги приложат в часовете по различни предмети. Всичките техни идеи, както и полезна информация за видовете прототипни технологии, може да намерите в електронния наръчник.

Повече за проекта прочетете тук

 

LEAVE A REPLY