За първи път в България ще бъде създаден университет в Облака, ще бъде изградено пространство – модел за иновативна технологична образователна среда и ще стартира обучителен център за учители на територията на Варненския свободен университет. Това ще стане в рамките на пилотния проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Центъра за творческо обучение за внедряване на Google G suite в университета. Партньорството е на базата на подписан меморандум между двете организации.

   

Варненският свободен университет въвежда експериментално облачната технология Google G Suite for Education, която създава електронни профили на студенти, персонал и академичен екип. Google G suite улеснява управлението на образователни процеси (Learning Management System) и ежедневното електронно общуване чрез имейл и споделяне на файлове.  Студенти и преподаватели ще общуват активно чрез над 10 000 електронни профила в домейна на университета и ще разполагат с пълен достъп до редица приложения – Gmail, Classroom, Drive, Youtube Live, Expeditions и други. Платформата подобрява функционалността на дистанционното обучение на студентите и е предпоставка за оптимизация на административните процеси в университа. Облачната технология вече работи успешно в световноизвестни университети, като Stanford, Cambridge University of Carolina и др.

На територията на университета ще бъде създадено първото по рода си пространство – модел за иновативна технологична образователна среда, което ще създаде условия за провеждане на обучения, презентации и лекции. В него ще се обучават студенти, учители, университетски преподаватели и граждани, като са предвидени Google Chromebook устройства за всеки обучаем, над 20 квадратни метра площ за презентиране и изцяло безжично свързване на устройствата.

Обучителният център за учители на територията на университета ще работи по сертификационните програми на Google for Education, обединяващи ноу-хау, запазени марки и добрите практики на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Център за творческо обучение. Първите съвместни програми са планирани да станат факт още март 2020 г.

Създаването на съвместни образователни продукти от Варненския свободен университет и Център за творческо обучение ще бъдат насочени най-вече към директори на училища, учители и други педагогически специалисти. Център за творческо обучение ще допринесе чрез експертиза и контакти в Комисия за иновативни училища към Министерство на образованието и науката, със свои обучителни програми за педагогически специалисти и мениджъри в сферата на образованието, хардуер и софтуер.

Център за творческо обучение е единственият партньор на Google за образованието в България и предоставя услуги в три направления на Google: компютрите Chromebook, облачната платформа G suite и програмите за професионално развитие Google Certified Educator.

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е водещо висше учебно заведение и с най-висока акредитационна оценка сред частните университети в страната. Университетът е лидер в обучението по информатика, компютърни науки, международни отношения, предприемачество, икономика, мениджмънт, право, национална сигурност, психология, архитектура, строителство на сгради и съоръжения, а така също и в изкуствата – хореография, мода и дизайн. Университетът има традиции и опит в обучението на директори на училища и учители в съвременните STE(A)M технологии.

Повече за технологиите:
Какво е Google G suite?
Google G suite за образованието е специална версия на популярния пакет приложения за продуктивност G suite на Google. G suite за образованието е напълно безплатна за училища и предлага “бизнес” варианти на Google диск, формуляри, календар, сайтове и Gmail. Над 170

училища в България използват G suite за образованието безплатно. Активните потребителски профили за учители и ученици в България са над 35 000.

Какво е Google класна стая?
Приложението Google класна стая е безплатно за училищата, работи на всички операционни системи и мобилни устройства и позволява на учители и ученици да обменят съдържание, оценки, тестове и коментари. Google класната стая се използва от хиляди ученици и учители в България и над 50 милиона по света.
Видео: http://bit.ly/12googleclassroom

Какво е Chromebook (хромбук)?
Chromebook са преносими компютри, които стартират операционната система за под 8 секунди, всички обновления на софтуера се правят автоматично и позволява на различни потребители да използват едно и също устройство.
Някои устройства Chromebook са проектирани специално за учебна среда, където корпусът, екранът, клавиатурата и цената на устройството са съобразени със специфичните нужни на училището.
Chromebook е №1 по брой продажби в сектор образование в САЩ, Канада, Швеция и Нова Зеландия. Chromebook могат да имат до 61% по-ниски разходи за закупуване и поддръжка в сравнение с други компютри.

LEAVE A REPLY