Нов проект с участието на Център за творческо обучение обръща поглед към методa Монтесори с цел да го върне към неговите корени. Създаден да помага на най-бедните деца в Италия днес този метод се свързва главно с частните училища и с привилегировани деца.

Партньорите в проекта обединяват усилия, за да актуализират метода чрез технологични и цифрови инструменти, тъй като през годините той постепенно е изостанал в тези аспекти. Идеята е тези творчески технологични инструменти, добавени към Монтесори, да помогнат за насърчаване на ученето чрез игра, творческо мислене, практическия живот, нелингвистичното общуване. Всички изброени фактори са важни за подобряване на образованието на децата и учениците за които българския език не е майчин.

Проектът „Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища“ (МОНТЕХ) има за цел да насърчи социалното приобщаване и равнопоставеността в мултикултурните училища в Европа и се осъществява с финансовата подкрепа на ЕК по програма Еразъм+.

В първия етап от проекта две Монтесори организации – обучителния център Уотър парк Монтесори Интернешънъл и училището Монтесори Палау (Испания) – ще работят заедно с екипа на Университета на Жирона (Каталуня, Испания) върху интегрирането на методът Монтесори и креативните технологии. В процеса ще бъде изработено Ръководство за учители и програма за повишаване на професионалната им квалификация. Международен екип от обучители ще бъде подготвен по адаптираната иновативна методика и ще обучи учители от всички партньорски страни за прилагане на новите методи в практиката на мултикултурни училища.

В настоящия момент партньорите работят по анализ на актуалното състояние на приобщаващото образование в партньорските страни и за установяване на професионалните нужди на учителите, работещи с мултикултурни класове.

Проектът MONTECH съчетава метода на Монтесори с авангардно творческо прилагане на технологиите (дигитални и аналогови). Проектът работи, за да насърчи социалното включване на деца с бежански, мигрантски или малцинствен произход в тяхната училищна среда.

Повече за проекта

Проектът „Монтесори и креативни технологии за приобщаващо образование в мултикултурни училища“ (MonTech) има за цел да насърчи социалното приобщаване и равнопоставеността в мултикултурните училища в Европа чрез иновативни и ангажиращи дейности, основани на нов подход, който съчетава метода на Монтесори с авангардно творческо прилагане на технологиите (дигитални и аналогови). Проектът работи, за да насърчи социалното включване на деца с бежански, мигрантски или малцинствен произход в тяхната училищна среда.

Първата конкретна задача на проекта е да бъдат подкрепени учителите, които преподават в мултикултурни училища, за повишаване на тяхната ефективност чрез прилагане на дейности, вдъхновени от нов подход (Монтесори + Творчески технологии). Втората конкретна задача е измеримото повишаване на образователните постижения на децата и учениците.

За да постигне тези цели, MonTech ще адаптира добре познат и успешен метод на обучение (Монтесори), който първоначално е създаден да помага на най-бедните деца в Италия, но който днес се свързва главно с частните училища и привилегировани деца.

Работата ще протече в две посоки:

(1) да бъде върнат метода Монтесори към неговите корени, като се работи за адаптиране на специфичните творчески учебни материали към настоящия мултикултурен училищен контекст;

(2) да бъде актуализиран метода чрез технологични и цифрови инструменти, тъй като през годините той постепенно изостава в тези аспекти. Идеята е тези творчески технологични инструменти, добавени към Монтесори, да помогнат за насърчаване на ученето чрез игра, творческо мислене, практическия живот, като се добавят и нелингвистични елементи. Всички изброени фактори са важни за подобряване на образованието на децата и учениците с бежански, мигрантски или малцинствен произход.

Проектът първо ще се фокусира върху интегрирането на методът Монтесори и Креативните технологии. Това ще доведе до разработването на Ръководство за учители. Обучители от различни страни ще бъдат подготвени и впоследствие ще обучат учители, които ще прилагат новата методика в учебната практика в мултикултурни училища.

Проектът е с продължителност 36 месеца и ще бъде осъществен от януари 2021 до януари 2024.

LEAVE A REPLY