За втора поредна година Център за творческо обучение ще проведе лятна обучителна програма за професионално развитие на дигиталните умения по програмите Google Certified Educator.

Програмата е предназначена за учители, директори и обучители, които искат да развият своите дигитални умения и компетентности, да разширят и валидират опита си в използването на Google инструментите в класната стая, а след това и да надградят придобитите знания.

Курсовете ще се провеждат онлайн от юни до август 2021 г. Всеки курс е с продължителност 6 седмици (вкл. самоподготовка) като програмата следва обучителните модули на Google и вплита добри практики от български училища, успешно внедрили и работещи с облачната платформа Google Workspace (безплатна за образованието).

Какво включват курсовете?
  • Разглеждат конкретни примери за облачната платформа Google Workspace в учебните занятия;
  • Предлагат богато портфолио от практики и реални казуси, които директно могат да се използват в учебно време;
  • При успешно взет изпит в края на всеки курс, участниците получават сертификат от Google за образованието и бадж, които могат да използват свободно в портфолио, уебсайт, CV или където пожелаят да представят своето постижение. 

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА

“Информацията беше на много достъпен език, разбираемо от колеги за колеги, дадоха се много ясни и точни насоки за работа с инструментите на Google и за явяване на изпита.” – споделя г-жа Веждарска, учител в ОУ “Никола Обретенов”, гр. Русе

 

Кои са менторите в програмата?

Програмата Google Certified Educator се води от сертифицирани Google обучители (и активни учители) на Център за творческо обучение. Срещите с менторите ще осигурят задълбочена подготовка по модулите, разбиране за използването на широката палитра от инструменти, приложими в учебния процес, което ще създаде среда за обмен на опит и приятелства.

Какво е Google Certified Educator?

Google Certified Educator (GCE) е програма, разработена и управлявана от Google за преподаватели, които използват Google Workspace за образованието като част от своето преподаване и ежедневие. Програмата съчетава опита от класната стая с разработените от Google учебни ресурси и насоки, които ще доведат до успешно сертифициране. От февруари до юни 2021 г. през програмата са преминали над 640 български учители от 133 организации в цялата страна! Това поставя България на едно от първите места в Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА) по брой учители, успешно преминали през програмата.

 

LEAVE A REPLY