Център за творческо обучение и Община Габрово проведоха Национална конференция за цялостен подход в предучилищното и ранното училищно образование на 27 и 28 април в гр. Габрово. В образователната конференция се включиха над 200 директори и учители на детски градини и училища от цялата страна, както и образователни експерти от страната и чужбина, представители на институции, неправителствени организации и други.

“Целта на събитието бе да представи ролята на средата, иновативните подходи, методи и технологии в образователната трансформация на предучилищното образование и да насърчи участниците да бъдат активни действащи лица по пътя на тази трансформация.” сподели Валентина Венкова, мениджър внедряване LEGO® Education & STEAM в Център за творческо обучение.

По време на събитието се проведе и майсторски клас с Тулия Уршиц – STEM учител и дидактически координатор в Liceo Steam International в Болоня и в Роверето. Майсторският клас беше на тема STEM обучение в училище, като бяха използвани образователните комплекти LEGO Education. Учители от начален етап построиха роботи и участваха в състезание, докато научават повече за работата с LEGO Education като STEM инструмент в училище. Тулия Уршиц е обучител на учители по внедряване на образователна роботика, включително за работа с деца със специални образователни потребности. 

“Училищата и детските градини трябва да си партнират, независимо дали има финансиране за това. Правим открити занятия и взаимни посещения – нашите ученици поздравяват бъдещите първокласници по случай всеки празник. Децата прекарват време и със своите бъдещи учители и се подготвят и адаптират по-лесно към училищната среда с помощта и на училищните психолози. Стремим се да организираме и срещи на родители с училищната общност още в детската градина.” – сподели Мая Колева, директор на ОУ “Неофит Рилски”, гр. Габрово по време на дискусионния панел за приемствеността между детската градина и училище. 

Акценти в програмата бяха:

  • Споделяне на добри практики – STEАM, проектно-базирано обучение, Монтесори и креативни технологии за холистично предучилищно и ранно училищно образование
  • FIRST LEGO League Discover – практическо STEАМ обучение в детската градина
  • STEAM пространство в детската градина – функционалност и възможности
  • Иновативни подходи за приобщаващо образование
  • От детска градина на училища – училищна готовност, адаптация и приемственост между предучилищното и ранното училищно образование
  • Ключови педагогически компетентности за ефективно приложение на подхода “Учене чрез игра”
  • Ефективно управление на административните процеси чрез дигитални технологии
  • Политики, стратегии и добри практики на Общински администрации в сферата на предучилищното образование

LEAVE A REPLY