Център за творческо обучение проведе първия си курс по медийна грамотност за учители в началото на месец март с лектор моя милост – Надежда Юрукова.

Вашата Надежда
Снимка: Виолета Бимбова-Туфан

В процеса на подготовка на това обучение се стремихме съдържанието му да бъде полезно и интересно за участниците. Творческият ни екип успя да добави нещо стойностно към компетенции им не само като учители, но и като граждани и потребители в ерата на информация.

На мен като лектор много ми хареса и възнамерявам да го направя пак!

Упражненията и дискусиите, с които ангажирахме вниманието на учителите, бяха подбрани според това доколко са приложими и изпълними в контекста на учебната програма. Взехме предвид и какво е практическото значение на деконструкцията и анализа на информация от заобикалящата ни среда (не само от традиционните средства за масова комуникация), както и приноса на курса към развитието на способността ни за себеизразяване и ролята ни на отделна медия с определено влияние.

Упражнение по управление в кризисни ситауции
Снимка: Станислава Долапчиева

Темите, които застъпихме най-силно в програмата на обучението, обхващат значението на ъгъла – гледната точка, от която се предава или приема дадена информация, невробиологичните процеси, които влияят на възприятията ни, творческите и риторични похвати за убеждаване, пътят на (дез)информацията и какво представляват невидимите редактори в мрежата.

Обърнахме внимание на конкретни примери от историята на масовите медии, които илюстрират повтаряемостта на проблемите, които възникват с появата на нови средства за масова комуникация.

Ако трябваше да обобщя всичко изброено в едно изречение, което да изразява концепцията на курса, то би било: Човек вижда каквото знае! 

Удостоверения за първия ни курс по медийна грамотност за учители
Снимка: Станислава Долапчиева

На бъдещите участници в курса искам да кажа, че не сме тук, за да ви кажем на кого да се доверявате и какви източници на информация да използвате. Тук сме, за да предложим инструменти за изграждане на рефлекс за работа с информация и дешифриране на медийни послания, независимо от техния характер и източник.

Oнези от вас, които биха искали да се регистрират за обучението “Медийна грамотност в сферата на образованието“, могат да го направят тук. 

Следващите дати на провеждане са 2-3 април 2018 г. в пространството на Център за творческо обучение в София. Адресът е: стадион “Академик” /до зала “Фестивална”/, ниво 2.

Повече за това как можете да ни намерите или свържете с нас, можете да откриете тук.

LEAVE A REPLY