ПМГ “Емануил Иванов”, гр. Кюстендил, ОУ “Никола Обретенов”, гр. Русе и СУ “Иван Вазов”, гр. Вършец са три от училищата у нас, които първи започнаха да прилагат готовите STEM уроци по програмата “Умения за иновации“ (Skills for Innovation), разработени от Intel и адаптирани за българската образователна среда от Център за творческо обучение (ЦТО). И трите учебни заведения имат висок процент ученици с риск от отпадане и социално изключване – деца от етнически малцинства, в неравностойно положение и др. Освен че получават техника и готови уроци, учителите и учениците в трите учебни заведения получават възможност да се обучават и развиват чрез проектно базирано обучение в сферата на новите технологии, изкуствения интелект, алгоритмичното мислене и други.

“Новите методи на преподаване много се харесват от всички ученици, вкл. и от най-незаинтересованите ученици от учебния процес. Виждайки, че ние имаме свобода да наредим класната стая по по-различен начин, давайки им устройства и свобода да коментират по различен начин новите уроци, ги мотивира към редовно посещение на часовете.“ – споделя Петя Цветкова, зам.-директорът на СУ “Иван Вазов”, гр. Вършец.

В училището във Вършец се обучава пилотно една паралелка с ученици в 5 клас и 9 учители. Училището планира да продължи програмата в 6 клас и да започне да се обучава с готовите уроци в още 2 паралелки в 5 клас.

Зам.-директорът допълва още, че в основната част на уроците стоят и социално–емоционалните умения и работата в екип, което води до качествено осъществяване на връзката учител – ученик.

“Имаме уверени обучени учители с много добри устройства. Изкуственият интелект навлиза много бързо и на всеки ще е необходимо да разбира от високата технология и е необходимо да изградим умения, с които да се справяме по-добре с нея.” – посочва г-жа Цветкова.

Елена Стоилова, директор в Природоматематическата гимназия “Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил споделя от своя страна, че програмата “Умения за иновации“ се е отразила положително на учениците от малцинствените групи, които са се включили пълноценно и с помощта на електронните ресурси на Intel се е повишил интересът им към учебния процес.

„Необходими ни бяха електронни ресурси, които да помогнат в търсенията ни за смислено използване на технологии при прилагане на проблемно-ориентираните методи на обучение. Дигиталната трансформация на образователния процес трябва да бъде подкрепена по начин, който да позволи учителите да се съсредоточат върху работата с учениците. Разработените в детайли теми на Intel са отлична база за креативен подход от страна на учители и ученици.“ – допълва още г-жа Стоилова.

За финал г-жа Елена Стоилова поставя фокус и върху доброто взаимодействие в учителската общност за обмяна на опит и включването на учениците към този процес. „Оказа се, че работата в екип на учителите, разработващи в часовете си заедно с учениците съответната тема, е задължителен елемент за успеха. Но това се оказа не предизвикателство, а принадена стойност. Професионалните учебни общности възникнаха от само себе си и включиха не само учители, но и ученици (лидерите на ученическите екипи).“ допълва г-жа Стоилова.

42 ученици и 5 учители от Основно училище “Никола Обретенов”, гр. Русе също са взели участие в програмата. Зам.-директорът Димитър Тодоров разказва, че чрез работата с Chromebook и инструментите на Google децата са придобили нови умения и нов подход при изучаване на учебната програма. Той отбелязва още, че съдържанието е преработено и адаптирано за учениците, с които работят, и е поднесено по подходящ начин. В резултат на това вниманието им в клас се задържа лесно и няма отпаднали ученици.

Всичко, което споделят ръководителите на трите училища показва, че въпреки многото предизвикателства при работата с ученици в неравностойно положение, прилагането на добра методология в комбинация с нови технологии води до добри резултати. Училищата, работещи по програмата Skills for Innovation, се обединяват около идеята STEM образованието да бъде приобщаващо и достъпно за всички, както и да бъде насърчавана дигиталната готовност и подготовка на новото поколение за професиите на бъдещето. На учениците се гласува доверие, че ще бъдат отговорни с предоставеното им оборудване, а учителите им предоставят свободата да реализират идеите си и ги подкрепят по пътя.

За преодоляване на предизвикателствата в този процес, на училищата са раздадени 112 устройства от по-висок клас; проведени са обучения на учителите за разширяване на дигиталните им умения и са предоставени готови STEM уроци за ученици от всички образователни нива.” – споделя Център за творческо обучение. Екипът от специалисти съдейства за превеждането на тези уроци на български език, както и за приспособяването им към българската образователна система и подкрепата на училищните екипи във всяка стъпка от иновациите.

Тази година училищата, работещи по програмата “Умения за иновации“, вече са 15. Те преминават обучителен курс, осигуряват висококачествено оборудване, което им служи за изпълняване на техническите задачи и има по-дълъг живот, и прилагат готовите уроци както в учебните часове, така и в извънкласни занятия. Учители с различна специализация работят в екип, за да осъществят един урок в рамките на няколко седмици, като създават допълнителни задачи и игри по всеки предмет, за да надградят дадените им ресурси и да ангажират учениците. 

Разгледайте готовите уроци и другите елементи на програмата в рубриката на блога ни.

LEAVE A REPLY