Моля представете се!

Казвам се Силвия Драганова и работя в Английска езикова гимназия “Гео Милев” – Русе от 2006 година. В началото бях учител по философските дисциплини, а от 2014 год. изпълнявам длъжността заместник-директор. През годините съм била ръководител на различни клубове по интереси, а понастоящем координирам част от партньорствата на училището с външни институции. 

Към момента училището използва ли Google G suite за образованието и за какво?

Започнахме използването на Google инструментите през януари-февруари, 2018 год., когато над 90% от педагогическия и административен персонал преминаха въвеждащо обучение по програмите на ЦТО. Към момента абсолютно всички служители в училището, както и всички настоящи ученици имат служебни профили, като предстои такива да бъдат създадени и за новоприетите осмокласници. Цялата вътрешноинституционална комуникация, както и една значителна част от административната и организационна дейност протича в облачна среда. Ползваме Google Calendar за педагогически съвети и сбирки на ПУО, екипни дискове, споделени папки и др. Нараства и броя на учителите, които използват инструменти като Google Classroom в подкрепа на учебната си дейност. Прави впечатление, че доста често вече самите ученици “посягат” към облачния инструментариум, особено когато работят групово по проекти. Екипите от учители и ученици често използват новоусвоените знания и умения при работа по различни проекти (например един от продуктите с резултатите от работата по проект на програма “Еразъм +” е Google сайт).

Училището има ли голям проект свързан с внедряването на Облак?

Да, има. До голяма степен внедряването на “облака” е естествено свързано с факта, че през 2017 год. училището ни бе включено в мрежата на иновативните училища в България. Целта на екипа ни е чрез промяна на традиционния начин на работа в няколко направления – учебна среда, преподаване, учене, взаимоотношения  – да се повиши качеството на образованието в гимназията, като крайната цел е превръщане на традиционното учене в лично и полезно познание за всеки ученик, доближаване на учебния процес от класната стая до истинския живот. Считаме, че G Suite за образованието е изключително ценен помощник в изпълнение на амбициозната задача – трансформиране на институцията в училище на 21. век. 

Какво Ви предизвика да се сертифицирате за Google Certified Educator?

Ако говорим за Ниво 1 – преди всичко желанието ми да дам пример и да мога да осигуря подкрепа на колегите си. Считам, че всеки ръководител на екип (в случая екипа на професионалната учебна общност или педагогическия екип като цяло), който не е там, където би искал да са останалите, има опасност да се превърне в лицемер. Реших да тествам процеса, както и самото преживяване “изпит”, за да мога по-искрено да насърчавам колегите си. А също така и по-пълноценно да ги подкрепям.

Ако махнем настрана обаче фактът, че съм заместник-директор, като учител ми беше и много любопитно за какво толкова става дума. Защо е целия този шум с това сертифициране? 🙂 След което разбрах… И така се стигна до Ниво 2

Какво мислите за материалите в обучителния център на Google?

Мисля, че материалите са изключително добре подбрани и организирани. Позволяват на различните обучаеми да учат в собственото си темпо, в зависимост от дигиталните и езиковите си компетентности, времето, с което разполагат и др., като в същото време ти задават “рамка”, така че максимално добре да се подготвиш за самия изпит.

Лично аз научих много (наистина много) нови неща. Ако трябва да сме абсолютно честни, някои вече може и да съм позабравила, но това, което е важно, че знам как и къде да се върна, за да почерпя информация, ако ми е нужна. Интересно за мен беше, че често се случваше така  – прочитам нещо, сещам се как може да ми е полезно и още утре започвам да го използвам в работата си. 

Какво научихте по време на изпита?

По време на самия изпит също учиш “в крачка”, тъй като той до голяма степен симулира изпълнението на типични педагогически и административни задачи (особено що се отнася до втората част, т.е. сценариите). Но това, което е може би най-ценно е, че виждаш колко много неща можеш да правиш, и това естествено действа мотивиращо. Времевата рамка естествено е стресор (изпитът трае точно 3 часа), но управление на времето е нещо, с което в училище ежедневно се справяме и сме длъжни да научим учениците си да се справят. 

Тук е може би мястото да отбележим, че целият процес на подготовка и самото явяване на изпита мисля, че ни правят и по-добри учители, защото ни дават неповторимата възможност да се поставим на мястото на собствените си ученици.

Как успяхте да ангажирате екипа на училището за вътрешни обучения?

На този етап това, което успях да направя в рамките на няколкото месеца след своето сертифициране е да проведа проучване сред колегите, за да си изясня доколко и кои от инструментите използват в ежедневието си, доколко се чувстват подготвени и успешни и по отношение на какво смятат, че имат нужда от подкрепа. Освен това  – дали биха предпочели да организираме обученията като индивидуални консултации, лекции или уъркшопи. В отделни случаи съм консултирала колеги, които са имали нужда от подкрепа при използване на някой от Google инструментите, или просто са имали нужда от идея как да “втъкат” технологиите при провеждане на проектно-базирано обучение например.

Наесен преминаваме изцяло на електронен дневник – още нещо, което изисква обучения и предварителна подготовка. Идеята ми е в дните преди началото на учебната година да отделим време, за да организираме (визирам себе си и още 1-2 колеги, които уверено използват облачните инструменти) кратки по време и структура обучения за останалите колеги. Наскоро 15 колеги взехме участие в обучение, което беше структурирано около използването на Google Classroom. Ентусиазмът, с който колегите подходиха към съответните задачи изключително много ме обнадежди и за пореден път ме убеди в силата на ученето “чрез правене”. Точно този подход смятам, че трябва да се използва при обучение, както на ученици, така и на колеги. 

Какъв отзвук получи представянето на темата за сертифицирането съвместно със Златка Милчева зам.-директор на ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев на конференцията в гр. Пловдив?

Трудно ми е да преценя обективно, но според членове на екипа на ЦТО – оценката е до голяма степен положителна. Веднага след представянето е имало конкретни въпроси, свързани със сертифицирането, а някои колеги от различни градове потърсиха мен и г-жа Милчева за въпроси и информация. Искрено се надявам споделеният от нас двете опит да окуражи повече колеги от различни училища да преминат програмата, както и да покаже на ръководителите на отделни училища защо това си струва. Успешното полагане на изпита дава самочувствие на съответния учител за собствените му умения в областта не само на технологиите, а и по отношение на комуникацията, работата в екип, организация на време и ресурси и т.н. Да не говорим, че по този начин се създава една устойчива мрежа от учители с ясна визия за смислена дигитална трансформация в българското училище.

Ако имате един ваучер за изпит на кого ще го дадете?

На свой колега, за когото знам, че има желание да се подготви и да положи изпита, както и необходимите умения да го направи. Понякога е необходимо малък подтик, като в същото време не забравяме, че подготовката и явяването на изпита обикновено са съпътстващи дейности, паралелни на и без друго множеството образователни, административни, квалификационни, извънкласни, проектни и др. дейности, които изпълняват по-голяма част от колегите.

Какво ще кажете на другите директори? 

Съветът ми би бил най-вече в две посоки. Първата – запознайте се с програмата за сертифициране и ако имате възможност преминете я. Но най-малкото се запознайте с материалите във виртуалния център за обучение. Това ще ви даде свеж поглед върху аспекти от работата Ви и тази на Вашите колеги, която най-вероятно отдавна искате да оптимизирате. Втората – идентифицирайте онези хора в екипа си, за които преминаването на програмата ще е от изключително значение – както конкретно за тяхната работа, така и по отношение на тяхната подготвеност да оказват подкрепа на останалите. 

Level 1 Certified Educator

 

Научете повече за програмата за професионално развитие Google Certified Educator ТУК.

 

LEAVE A REPLY