Home Tags творчески технологии

Tag: творчески технологии

Съчетаване на творчество и технология

Защо алгоритмичното мислене не е само за часа по математика? Технологиите вече са неразделна част от учебния процес - в класната стая и извън нея....

Какво е конструкционизъм и каква е ролята му в образованието?

Днес ще разгледаме едно от подразделенията на понятието „творчески технологии", тъй като то може да бъде видяно от много различни перспективи. В случая подходът...