Повече от 25 учители от община Севлиево преминаха през обучение по програмата СЕДИН за работа в мултикултурна среда

Център за творческо обучение придоби известност сред учители, директори и администратори в България с програмите си за преобразяване на учебния…