На 19 юни 2019 г. Център за творческо обучение ще проведе безплатен курс за участниците в XIX Национален педагогически форум на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) – Стара Загора по случай 60-ата годишнина от основаването на институцията!

Обучителите Рени Димова и Надя Юрукова ще най-новата програма на Центъра – „Творчески методи за успешна интеграция в мултикултурни училища“, създадена в рамките на международното партньорство SEDIN.

Обучението предлага занимания за създаване на плодотворна учебна среда чрез изграждане на доверие и безопасност между деца и учители, както и упражнения, подходящи за работа с ученици, чийто майчин език не е българският.
Желаещите да се включат в обучението трябва само да попълнят следната регистрационна форма.

За кого е предназначено обучението?

Програмата е предназначена за учители от началната степен на образованието, която е от решаващо значение за успешното включване и задържане на децата от уязвими целеви групи в образователния процес, но е подходяща и за учители в детски градини и в предучилищна група.

С какво ще Ви бъде полезно обучението?

След обучението всички участници ще получат учебни материали с насоки за работа и практически материали, които ще подпомогнат прилагането на новите методи в учебния процес.

Обучението включва 8 присъствени и 24 дистанционни академични часа и носи един квалификационен кредит.

Програмата на обучението „Творчески методи за успешна интеграция в мултикултурни училища“ е одобрена със заповед № РД09-326/16.01.2019.

XIX Национален педагогически форум на ДИПКУ – Стара Загора с международно участие е посветен на иновативните практики в съвременната образователна реалност и ще се проведе на 18 юни 2019 г.

Форумът се провежда ежегодно и събира учители–изследователи и университетски преподаватели за споделяне на добри образователни практики и участие в дискусионни интерактивни сесии. Във форума се включват преподаватели от европейски образователни институции.

Програма на XIX Национален педагогически форум можете да откриете ТУК

Ако имате въпроси във връзка с обучението, пишете на: reni.dimova@cct.bg.

LEAVE A REPLY