Семинари2017-05-18T23:25:03+00:00

Нов проект, посветен на смисленото внедряване на технологии в образованието, започва Център за творческо обучение

Classroomtech

В рамките на една година екипът на Център за творческо обучение ще проведе 10 семинара за учители и директори, ще изготви технологични планове и насоки, ще проведе обучения за внедряване на технологии в 23 училища. Още – вече работи classroomtech.bg независим блог, посветен на образователните технологии и в помощ на българските учители и училища.

 

Център за творческо обучение и тази година ще проведе 10 семинара в ключови градове в страната с цел подобряване на технологичната среда в училищата в България и смисленото използване на технологиите в образованието. Проектът е подкрепен от Фондация Америка за България и е тематично и практическо продължение на поредицата от семинари „Инструменти на привлекателно образование“, проведени през 2015г. Първите семинари ще се проведат в градовете София и Варна.

 

През 2017 г. училищата в България притежават определен технологичен дефицит, но  не заради отсъствието на технологии, а заради неуспеха в тяхното смислено внедряване, практическо и цялостно използване в учебния процес, както и осмисляне на този процес, който сам по себе си изисква споделяне на практики с колеги или с други училища. Смисленото използване на технологиите в училище е свързано със създаването и модерирането на среда на активно съдействие, а не с толерирането на атмосфера на конкуренция, което е нормата към момента особено в училища в по-малки градове на България.

 

Eкспертното мнение на представителите на Център за творческо обучение е основано върху опита на екипа от посещението на над 1000 училища в България, практическата помощ при внедряването на технологии в класната стая по модела на „Креативна класна стая“ в училища в страната, както и редовното посещение на най-голямото изложение за образователни технологии в света BETTShow 2016 г. и BETTShow 2017 г. в Лондон, Англия, където бяха представени последните технологични образователни нововъведенията.

 

Очакваме Ви!

Екипът на Център за творческо обучение

 

—————————————

(Visited 843 times, 1 visits today)

Pin It on Pinterest

Share This