Политика за поверителност

I. Данни за дружеството

 1. Наименование: Сдружение “Център за творческо обучение”
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1408, ул. Балша №17
 3. Адрес за кореспонденция: гр. София 1111, Стадион “Академик”, ниво 2 до зала „Фестивална“
 4. Вписано в ТР с ЕИК: 175463383
 5. Данни за контакт:e-mail: info@cct.bg;
  тел. 0882 506 425

II. Категории лични данни, които дружеството събира и за какви цели:

Данните, които дружеството събира, постъпват в следствие директното им предоставяне от потребителите чрез вписване:

 1. На коментар под статиитеЗа да бъде вписан коментар, потребителят трябва да използва личния си профил във Facebook, Google, Disqus или Twitter. Използването на тези функции може да доведе до събиране и споделяне на информация за потребителя, в зависимост от функцията. Затова е важно всеки потребител да се запознае с политиките за поверителност и настройките на сайтовете на социалните медии и мрежи, които използва.

  Classroomtech.bg дава възможност да се публикува коментар без регистрация или връзка към социална мрежа. За целта се използва секцията “Стандартни коментари” като се попълва име, електронна поща и коментар. Адресът на електронната поща не се публикува. Той се използва от администратора на сайта при процедурата на одобрение и в случай, че възникне необходимост от връзка с автора на коментара.

 2. В електронния бюлетин на блогаПосетителите на сайта имат възможност доброволно да предоставят своето име, фамилия и електронна поща, за да получават най-новите статии и информация, свързана с блога, по електронен път.

III. Автоматизирано вземане на решения, включително профилиране на физически лица

Информация за посещението и активността на потребителите в уебсайта, включително съдържанието, които той разглежда и използва. Част от тази информация се събира чрез инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки.

Какво представляват “бисквитките”?

“Бисквитките” или “Cookies” са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване на уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, вемето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Какви “бисквитки” използваме?

Нашият сайт записва бисквитка heateorSsBrowserMsg във Вашия браузър, за да проследи кои потребители виждат изскачащо съобщение и кои не. Тази бисквитка не е свързана с Вашите лични данни или Вашия IP адрес.

Ние събираме данни само от Вашия публичен профил в социалната мрежа, която използвате за вход в сайта, след получаване на разрешение, което Вие предоставяте преди използване на Social Login. Тези данни включват: Вашите име, фамилия, имейл адрес, линк към Вашия профил в съответната социална мрежа, уникален идентификатор, хипервръзка към Вашия аватар в социалната мрежа. Тези данни се използват за създаване на Вашия потребителски профил в classroomtech.bg. Можете да откажете това разрешение по всяко време, като изпратите имейл до info@cct.bg.

Ние адаптирахме Facebook Comments plugin, за да Ви дадем достъп до публикуване на коментари в classroomtech.bg през Вашия акаунт във Facebook. Това разширение може да събира Вашия IP адрес, име на използвания уеб браузър, съхранява и извлича бисквитки във Вашия браузър, адаптирано допълнително следене и мониторинг на Вашето взаимодействие с интерфейса за коментари, включително синхронизиране на Вашия Facebook акаунт с действие в интерфейса (например харесване на чужд коментар, отговор на чужд коментар), ако сте вписани във Facebook. Моля посетете страницата за поверителност на Facebook за повече информация относно начина на управление на данните:
https://www.facebook.com/about/privacy/update

Ние използваме Disqus коментари в нашия уеб сайт, за да Ви осигурим възможност да публикувате коментари с използване на Disqus система за коментари. Disqus може да събира информация за Вас, когато се регистрирате за използване на услугата. Това може да включва “Персонална идентификационна информация”, което означава такава, която Ви идентифицира като индивидуален потребител. Също така информацията може да включва, но не е ограничена до, Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, потребителско име или ID на профила, кои страници сте посетили в партньорски сайтове, от кой сайт отворихте нашия сайт, на какви реклами сте кликнали в classroomtech.bg и партньорски сайтове, или чужди сайтове, и друга информация относно Вашата онлайн активност, която не Ви идентифицира като индивидуален потребител, в съответствие с политиката за поверителност в Disqus:
https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

IV. Период (срок), в който съхраняваме личните ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.
В случаи на липса на такъв законен срок, се приема, че вашите лични данни ще се съхраняват за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество. Целта ни е съхраняването на личните ви данни да изискват минимални действия от ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.

Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.
Без списъкът да е изчерпателен ето изброени сроковете, за които съхраняваме някои от данните, които обработваме:

Трафични данни

Съгласно Закона за електронните съобщения, трафичните данни се съхраняват за период от 6 месеца.

Данните, които сте попълнили чрез вписване на коментари под статия или абониране за информационния бюлетина на classroomtech.bg.
За периода на поддържане на профила ви или до изтриването им от вас.

Бисквитки

За периода на валидност, за който се записва съответната бисквитка.

V. Конкретни права на субектите на данните и реда за упражняването им:

 1. Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
 2. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
 3. Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 4. Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност.
 5. Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 6. Право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.
 7. Заявленията, съдържащи искания от физически лица за упражняване на правата им като субекти на лични данни, се приемат на пощенския или електронен адрес за контакт с дружеството като се разглеждат и отговарят в едномесечен срок. Заявления, които не са изготвени и изпратени според изискванията на ЗЗЛД, няма да бъдат разглеждани.

VI. Право на субектите на данни да подадат жалба до КЗЛД или до съда:

Комисията за защита на личните данни е единственият надзорен орган в Р. България, който е отговорен за защита основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняване свободното движение на личните данни в рамките на Европейския съюз.

За подаване на жалби до КЗЛД:

Адрес: бул. Цветан Лазаров, No 2, 1592 гр. София,
тел. 02 915 3580; факс 02 915 3525;
e-mail: kzld@cpdp.bg
Website: http://www.cpdp.bg/

Комисията може да сезира съда за нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/679.
Всеки субект на данни може да обжалва действия и актове на администратора и обработващия по съдебен ред пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност, при нарушаване на правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.

Свържете се с нас:

Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Политика за поверителност и защита на личните данни, събирането и използването им, можете да се свържете с нас на info@cct.bg.

Промени в Политиката за поверителност на classroomtech.bg

В случай на направени промени в политиката за поверителност на сайта, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция.
Последната актуализация на тази Политика за поверителност е от м. юли 2019 г.