Център за творческо обучение придоби известност сред учители, директори и администратори в България с програмите си за преобразяване на учебния процес чрез смислено внедряване на технологии. Тук ще ви разкажем повече за друга страна от работата на организацията, посветена на образователни проекти с партньори от Европа.  Творчески методи за успешна интеграция в мултикултурни училища (СЕДИН) е най-актуалната инициатива от този вид, в която екип на Центъра има активно участие. 

Организации от Гърция, Турция, Ирландия, Испания, Италия, Белгия и България комбинираха и адаптираха елементи от два различни образователна метода – Монтесори (за развитие на способността на детето да учи самостоятелно) и Творческо учене (обединяващ сценични образователни похвати). Благодарение на това наскоро представихме ново обучение за учители, които срещат езикова бариера с учениците си – независимо дали става дума за деца, чийто майчин език не е българският, деца-билингви или за деца от бежански центрове.

Обучението СЕДИН цели да предложи методически инструменти на учителя, както и да го снабди с увереност, кураж и вдъхновение за работа, носеща лично удовлетворение. 

В процеса на работа през последната година без изненада заключихме, че обучението СЕДИН предлага нещо добро на всяка класна стая, независимо от типа предизвикателства, които срещат учителите и учениците в нея. През този период публикувахме няколко материала за наши съмишленици от партньорските организации:

Колин Ишъм: Ученик или учител – всеки се нуждае от среда, в която да изпълни потенциала си
Валерия учи децата от бедния квартал на Палермо, че може да се живее и без тормоз

На 24 и 25 април 2019 г. проведохме интензивно обучение с над 25 начални учители и възпитатели от община Севлиево – един от дългогодишните партньори на Центъра. Програмата, която предлага Центъра, включва групови занимания за създаване на спокойна и доверена среда за работа; игрови уроци за подобряване на взаимоотношенията и комуникацията в класната стая (и отвъд нея); за езикови, математически и компютърни умения, както и за презентаторски способности. Концепцията на обучението по СЕДИН съдържа също дискусионна и рефлективна част. Всички допълнителни учебни материали, които се използват в програмата са достъпни, направени от всекидневни материали и не изискват високотехнологична база.

Дълбокият смисъл от подобни обучения за нас се крие във възможността да постигнем повече с времето, което посвещаваме на работата си, да ѝ придадем повече смисъл и, в крайна сметка, да извлечем радост от нея, независимо от сложността на обстоятелствата, в които сме поставени.

Проектът СЕДИН е съфинансиран по програмата Еразъм+ на Европейския съюз.

Ученето се подпомага от дихателни упражнения и физическа активност

 

Пътят към доброто общуване минава през честната и завладяваща игра

 

Рени Димова

 

Надя Юрукова

 

Демонстрация за работа по език

 

Демонстрация за работа по език

LEAVE A REPLY