Внедряването на облачна платформа във всички 52 общински училища на територията на Община Пловдив е амбициозен проект, стартиран съвместно от Община Пловдив в партньорство с Център за творческо обучение през 2016 г. До края на 2019 г., на три последователни етапа, всички 52 училища вече са “в облака”, а проектът с право се счита за един от най-иновативните в българска община.

Но до каква степен училищата използват целесъобразно облачните платформи? За какви цели ги използват? И най-вече – какво следва за “облачните” училища оттук нататък? Какъв е пътят за развитие пред тях?

На тези въпроси си постави за цел да отговори възложеното от Община Пловдив на Център за творческо обучение “Изследване нивото на внедряване на облачните технологии в училищата в Община Пловдив”. Изследването е проведено в периода юни-октомври 2020 г. И в него вземат участие 46 от общо 52 общински училища на територията на общината. 

Изследването анализира данни от училищата, получени както чрез количествени, така и чрез качествени методи на изследване, в т.ч. анкета, директна комуникация с представители на администрацията, интервюта с представители на фокус групи, преглед на архивна документация и данни за активност на домейните от административната конзола на облачната платформа.

Община Пловдив използва изследването, за да създаде новата подпрограма “Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието” на Общинската образователна програма 2020 – 2022 година., надграждайки постигнатото от предходната програма. В добавка, изследването е помогнало и за създаването на критерии и инструменти за оценка на нивото на внедряване на облачните технологии. Насоките са изключително ценни, тъй като са изградени на база опита на училища, вече внедрили инструментите, а към тях има и шаблонни документи, които учителите биха могли директно да използват в своята работа.

Данните от реализацията на предходните програми показват, че всички училища и детски градини в Пловдив използват “облачни” решения още от 2017 година. Нещо повече – ЕГ “Иван Вазов” е първото референтно училище на Google за България и региона. В общината има девет училища с общо 15 паралелки, които работят по иновативния образователен модел 1:1, а сертифицираните учители по програмата Google Certified Educator са над 270. За сравнение в цялата страна техният брой е общо 369.

По отношение на избора на вида облачна платформа за образованието, от двете официално комуникирани от МОН безплатни облачни платформи, 50 пловдивски училища използват Google Workspace for Education (наскоро ребрандираната платформа G Suite for Education), а пет комбинират и двете.

Към изследването “Училище в облака” →

 

Към изследването за модела 1:1 →

LEAVE A REPLY