Община Димитровград е сред общините, които подкрепят разработването на иновативни учебни практики и подкрепят училищата в тяхното развитие, за да са в крак със съвременните, последни тенденции в образованието. 

На 1 юни 2021 г. Община Димитровград обяви новата общинска програма „Модернизация в системата на училищното образование чрез дигитални технологии”, която има за цел да подкрепи финансово общинските училища за подобряване обезпечеността с дигитални технологии и образователни решения. 

Общият бюджет на програмата възлиза на 60 000 лв., като максималният размер на финансова помощ за училищен проект е 10 000 лв. 

Програмата обезпечава закупуването на съвременни технологични средства, оборудване на кабинети, придобиване на програмни лицензи и продукти. Това ще даде възможност на училищата да се оборудват с образователни решения по роботика, информационни технологии и програмиране, компютърно моделиране 2-5 клас, да създават компютърни лаборатории или да въведат проектно базирано обучение чрез виртуална и добавена реалност. 

Срокът за кандидатстване по програмата е 31 юли 2021 г., а проектите следва да бъдат изпълнени до края на ноември същата година. 

Център за творческо обучение подкрепя община Димитровград в усилията й да подпомогне общинските училища по пътя към дигитализиране на учебните процеси и създаване на условия за работа в клас спрямо най-новите тенденции в образователните технологии, с поглед към уменията на 21 век и тяхното развиване у учениците от най-ранна възраст. 

LEAVE A REPLY