Сайтове и платформи2016-12-23T16:12:21+00:00

GeoGuessr и Geosettr

GeoGuessr и Geosettr са инструменти, подходящи за учебните часове по история, география, чужди езици и други предмети. Учителят може да създаде и свой тест с 5 обекта от целия свят, стига те да са налични в Google Maps или Google Earth.

GoLab

GoLab e голям международен проект за споделяне на безплатни on-line лаборатории. Чрез търсене могат да се намерят виртуални лаборатории по физика, химия, биология и много други науки!

Kahoot

Kahoot е безплатна платформа за създаване на забавни тестове за деца и ученици. Може да се използва с всякакви устройства – в класната стая и извън нея.

Scientix

Scientix е най-голямото безплатно хранилище за добри практики и урочни планове в Европа. Налични са хиляди ресурси на различни езици, включително български, най-вече в областта на природните науки.

Prezi

Prezi (Прези) е интернет платформа с безплатна регистрация за учители. Прези позволява бързо да се създават и споделят презентации с много мултимедия! Център за творческо обучение предлага и обучения за PREZI.

(Visited 427 times, 1 visits today)

Pin It on Pinterest

Share This