За Блога

Classroomtech.BG

Classroomtech е блог за образователния потенциал на новите технологии и развиването на социално-емоционална интелигентност у съвременните хора.  За нас класната стая няма точен адрес и не се намира само в училището. Учебният процес е вътре и извън него, on & offline; до абитуриентския бал и цял живот.

Дигитализация на образователния процес

Дигиталната епоха оставя традиционното образование без отговор на въпроса кои са професиите на бъдещето, за които се подготвят учениците днес. Ние сме уверени, че комуникационните способности, сътрудничеството между професионалисти от различни сфери, критическото мислене и дълбокото разбиране на света, в който живеем, ще продължат да бъдат ключови умения за човека на новия век.

От “Център за творческо обучение”

Classroomtech е управляван от Сдружение “Център за творческо обучение”.
Публикациите в него изразяват преди всичко вижданията на техните автори.
Това не е търговски сайт и не предлага продажби на продукти или услуги.
Блогът е посветен единствено на предизвикателствата пред съвременното образование и влиянието му над нас и обществото, на което принадлежим.

(Visited 86 times, 1 visits today)