Във 2АЕГ има паралелка, която никога не е “под карантина”. Тя е организирана по модела едно към едно (1:1), а учениците ходят на училище с лаптоп и учат “в облака”.

Какво се случва във Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън”, гр. София?

Двадесет и шест ученици разполагат с преносими компютъра и заменят учебника с ново учебно съдържание “в облака”. Девет са учителите, които разполагат със специално устройство за учителя. Това е поредната крачка към трансформацията на българското училище. През следващата учебна година моделът ще бъде валидиран за още три паралелки в гимназията. По този начин Втора английска езикова гимназия “Томас Джеферсън” трансформира целия учебен процес, като поставя ученика в центъра и променя изцяло учебната среда, така че сътрудничеството, технологиите, свободното общуване и индивидуалността да са стандарт. 

Какво представлява моделът 1:1?

1:1 (Едно към едно) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел. За реализиране на 1:1 най-често се използват лаптопи и таблети, постоянно свързани с интернет. Моделът 1:1 позволява учителите и учениците имат достъп до цялото съдържание, което интернет предлага (или друг голям набор от съдържание). Това е предпоставка за значителни промени в хода на учебния час, целите на занятието и процесите на преподаване и учене изобщо.

Какво общо има 1:1 с дистанционното обучение?

Учителите от 2 АЕГ, преминали обученията “Училище в облака” са категорични, че дистанционното обучение в своята същина далеч не означава да се “удавят” учениците в учебни ресурси, предоставени онлайн. Това е последователен, структуриран процес, който изисква внимателно планиране и отдаденост, както от страна на преподавателския екип, така и на учениците, като родителската подкрепа също е от ключово значение. Благодарение на модела 1:1, този преход става плавно, а всички необходими инструменти са налице (виртуална класна стая, споделени ресурси в облака, домашни работи и изпитни формуляри, за които се получава моментална обратна връзка). Така учебният процес се случва гладко – независимо къде се намират ученици и учители. 

Накратко за историята на тази технологична промяна

През лятото на 2019 година с подкрепата на Център за творческо обучение във 2АЕГ започва внедряването на облачната платформа G Suite за образованието и подготовка за проект 1:1. След 6 месечна целенасочена работа 8 учители са сертифицирани по международни програми Google Certified Educator, a гимназията става едно от двете в страната ACER иновативни училища за 2019/ 2020 г.

Облак, учебна среда, WiFi, устройства Chromebook и нормативна база са интегрирани в един холистичен подход, който подготвя днес учениците за тяхното утре.

Благодарение на моделът 1:1, учениците от паралелката 1:1 във 2АЕГ продължават със своите учебни занятия както досега. Хаосът и парализирането на учебния процес, който в момента заплашва немалко училища в България в създалата се извънредна ситуация, не достига до тях.  


Пълна информация за Chromebook, модела 1:1 и още добри истории ще намерите тук. 

Подробна информация за облачната платформа G Suite за образованието, безплатни ресурси, връзки към групи за споделяне и взаимопомощ, информация за сертифициране по програми на Google и др. ще намерите на cloud.cct.bg 

LEAVE A REPLY